Лісений Євген Володимирович

психолог

Контакти тренера:
+38 (067) -797-75-39
+38 (093) -141-0-7-69
liseniy.evgeniy@gmail.com
Facebook
Instagram
VKontakte
Записатися на прийом

➢ Директор Інституту сімейної психології та консультування, маркетолог, бізнес-тренер, бізнес-консультант, психолог, психотерапевт.
➢ Кандидат економічних наук,
➢ Доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
➢ Почесний член Асоціації глибинної психології “Теурунг”
➢ Член ради ВМГО “Союз обдарованої молоді”
➢ Тренер тренінгової компанії «Ключ».
➢ Бізнес-тренер, психолог Фітнес-академії Next Level

Програми, які проводить тренер:
Навчальна програма з підготовки сімейних психологів / автор курсу /.
Навчальна програма з підготовки дитячих психологів / автор курсу /.
Навчальна програма по роботі з переживаннями і кризовими станами / автор курсу /.
Навчальна програма з юнгіанського психоаналізу / автор курсу /.
Навчальна програма по роботі зі сновидіннями, казками, міфами і казками / автор курсу /.
Тренінг особистісного зростання «Клуб успішних людей» / автор тренінгу /.
Група особистісного росту «Доросла група»
Психологічний кіноклуб «По той бік прихованих смислів».

Освіта тренера:

Вища освіта:
2012р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет. Аспірантура за спеціальністю: економічна теорія та економічні методи управління.
2012р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет психології. Спеціальність: психологія.
2010р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет. Спеціальність: фінанси і кредит.
2009р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет. Спеціальність: економічна теорія та економічні методи управління.
2008р. – Харківський інститут бізнесу і менеджменту, економічний факультет. Спеціальність: фінанси.

Професійне навчання, участь в громадських, навчальних програмах і тренінгах (наявність сертифікатів):
2014р. – Асоціації глибинної психології “Теурунг”. Семінар-практикум «Долеаналіз. Зміна родових життєвих сценаріїв »
2013р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, сертифікат учасника третього Всеукраїнського форуму з клієнт-центрованої психотерапії.
2013р. – Тренінгова компанія «Ключ». Тренінг особистісного зростання. Лідерська програма.
2013р. – Тренінгова компанія «Ключ». Тренінг особистісного зростання. Просунутий курс.
2012р. – Тренінгова компанія «Ключ». Тренінг особистісного зростання. Основний курс.
2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, сертифікат учасника другого Всеукраїнського форуму з клієнт-центрованої психотерапії.
2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, сертифікат учасника першого Всеукраїнського форуму з клієнт-центрованої психотерапії.
2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, супервізійної програми в модальності клієнт-центрованої психотерапії.
2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, програма особистого досвіду по клієнт-центрованої психотерапії.
2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, курс навчальної програми за методом системних сімейних розстановок.
2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, курс навчальної програми по роботі з переживаннями і кризовими станами.
2011-2012р. – Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії, курс навчальної програми з сімейного консультування і психотерапії.
2010р. – по даний момент – Навчальна програма з клієнт-центрованої психотерапії (5-річний проект), г. Харьков – Європейська Асоціація Психотерапії, Професійна Психотерапевтична Ліга Росії.
2010-2011р. – Майстер-школа клієнт-центрованої психотерапії, курс навчальної програми по роботі з кризовими станами.
2010-2011р. – Майстер-школа клієнт-центрованої психотерапії, курс навчальної програми по роботі зі сновидіннями в психотерапії.
2009-2010р. – Майстер-школа клієнт-центрованої психотерапії, повний курс базової навчальної програми з психотерапії (основні напрямки).
2010р. – Навчання за програмою «Введення в психодраму» в рамках «Європейського інституту психодрами» (м Берлін) і «Асоціації психодрами» (м.Київ).
2009р. – Сертифікат тренера Швейцарського бізнес-сервіс інституту.
2009р. – Навчання за програмою: «Ораторська майстерність». Організація: Студія іміджу
2009р. – Навчання за програмою: «Невербальні комунікації». Організація: Студія іміджу.
2008-2009р. – Навчання за програмою «Лідерство». Організація: Студія іміджу.
2007р. – Навчальна програма: «Стратегія успіху: розвиток підприємницької компетентності молоді засобами мультимедіа». Програма розвитку ООН в Україні. Проект «Створення безпечного середовища для молоді України».

Публікації тренера:
1. Лісений Євген Володимирович. Як підготуватися і ефективно провести переговори. Інтерв’ю в Клубі переговорів.
Посилання: https://youtu.be/Jvksc9d5e6Q
2. Лісений Євген Володимирович. Творчий вечір і лекція “Шлях до себе”. Презентація книги: “Хрещення вогнем. Книга перша. Серія: Сага перевертня”. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=N3vn6D-1SKg
3. Лісений Є.В. Хрещення вогнем. Серія «Сага перевертня» / Є.В. Лисеня. – Харків: Видавництво «Точка», 2017. – 62 с.
4. Психологія впливу в сучасному бізнесі. Майстер-клас Євгена Лісеного на Бізнес-форумі Західно-Донбаського регіону, Павлоград, Дніпропетровська область, Україна. 25 березня 2016. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=Q3oy-nap_uI
5. Лісений Є.В. Значення маркетингової стратегії для сфери послуг / Є.В. Лісений, А.Ю. Якімова / Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. ; 27 черв. 2013 р. – К. : МІБО КНЕУ; Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. –С. 114-117.
6. Лісений Є.В. Стратегічне планування в маркетингу як процес побудови ефективної системи /Е.В. Лісений // Актуальні проблеми стабілізації соціально-економічного розвитку в сучасних умовах: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 266-267.
7. Лісений Є.В. Маркетинг как инструмент формирования эффективной финансовой стратегии предприятия в условиях развития отраслевой конкуренции / Є.В. Лісений // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 376-378.
8. Лісений Є..В. Вплив економічних суб’єктів і економічних законів на формування економічних функцій держави / Є. В. Лцісений // Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон».– 2012. – № 1(32). – С. 68–74.
9. Лісений Є.В. Трансформація форм вираження державою громадських інтересів / Є. В. Лісений // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3(15). – С. 124–131.
10. Лісений Є.В. Сутність та особливості процесу глобалізації на сучасному етапі / Є.В. Лісений // Економічна теорія в умовах глобалізації економіки. Тези доповідей і виступів III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (16–17 березня 2011 р.) / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Дмитриченко Л.І. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 165–167.
11. Лісений Є.В. Вплив протиріч глобалізації на економічні функції держави / Є.В. Лісений // Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 13–14 травня 2011 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 299–300.
12. Лісений Є.В. Форми економічних трансформацій / Є.В. Лісений // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Серія: Економічна. – 2011. – № 961. – С. 61–69.
13.Лісений Є.В. Еволюція теоретичних поглядів на функції держави / Є.В. Лісений // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Серія: Економічна. – 2011. – № 935. – С. 33–43.
14. Лісений Є.В. Механізми впливу циклів, хвиль і фаз процесу глобалізації на економічні функції держави / Є.В. Лісений // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Економіка. – 2011. – № 10/1. – С. 242–251.
15. Лісений Є.В. Трансформації характеру економічного розвитку під впливом процесу глобалізації / Є.В. Лісений // Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 124–129.
16. Лісений Є.В. Вплив трансформації взаємин держави в умовах глобалізації на економічний розвиток / Є.В. Лісений // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Серія: Економічна. – 2010. – № 892. – С. 213–217.

Написати відгук про тренера

Обязательное

Заголовок для вашего отзыва.