Лисеная Алла

Михайловна

 

Тренер и преподаватель Института семейной психологии и консультирования, психолог, психотерапевт. 


                                Старший преподаватель кафедры психологического консультирования и психотерапии факультета психологии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 

                             

Учредитель Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. 

 

Почетный член Ассоциации глубинной психологии "Теурунг"

 

Тренер тренинговой компании «Ключ».

 

 

Образование:      1981-1986 г. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Кразина, экономический факультет. Специальность: преподаватель политической экономии, экономист.

  

2001-2004 г. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, факультет психологии. Специальность: психология.

  

Профессиональное обучение, участие в общественных и обучающих программах (наличие сертификата):

  

1.      Базовая обучающая программа по психотерапии – Школа клиент – центрированной психотерапии К. Роджерса, 02. 03. 2001 – 16.12. 2001 г. Харьков.

2.      Тренинг терапевтической сензитивности, Школа клиент – центрированной психотерапии К. Роджерса, 4.02. 2002 – 05.04.2002, г. Харьков

3.      Современная Психодинамическая Психотерапия и Психоанализ – Комитет по Российско–Американскому обмену в области Психоаналитического образования – Американской Ассоциации Психоанализа, июнь2002 г., октябрь 2003 г., Харьков.

4.      Вступ до психодрами, квітень 2010 р., м. Харків – Асоціація психодрами м. Київ.

5.      «Психотерапія залежності методом психокаталізу» квітень 2005р. «Річі в тілі: базові принципи соматопсихотерапії» травень 2005 р. м. Харків – Професійна Психотерапевтична Ліга Росії.

6.      «Психоаналітична психотерапія та психоаналіз» 10-15 грудня 2011 р. – Львівський психоаналітичний Інститут, м. Львів.

7.      Обучающая программа по клиент-центрированной психотерапии (5–летний проект), г. Харьков – Европейская Ассоциация Психотерапии, Профессиональная психотерапевтическая лига России.

8.      Супервизионная программа в модальности клиент-центрированной психотерапии, февраль-апрель2012 г., Всеукраинский институт клиент – центрированной и экспириентальной психотерапии, г. Харьков.

9.      Обучающая программа по методу системных семейных расстановок, апрель-май2012 г., Всеукраинский институт клиент – центрированной и экспириентальной психотерапии, г. Харьков.

10.    14 Всеукраїнська науково – практична конференція «Психотерапія, суспільство, влада, право», 4 – 6 липня 2008р., м. Полтава, доповідь «Психотерапія жінок з синдромом дисморфофобії».

11.  Международный конгресс по психотерапии «Проблемы и тенденции в современной отечественной психотерапии» 9 – 11 мая 2008г., г. Гурзуф, «Артек», участник.

12.  Методи психотерапії та психокорекції: Навчально – методичний комплекс зі спеціальності «Психологія» / Укладачі: Кочарян О.С., Лісеная А.М. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 14 с.

13.  VІІІ Міжвузівська школа – семінар «Нові технології в освіті», 27-29 січня 2009 р., НТУ «ХПІ», доповідь та майстер – клас «Педагогічний контакт у контексті сучасної гуманістичної психології».

14.  Лісеная А.М. Психотерапія жінок з синдромом дисморфофобії / Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Психотерапія. Суспільство. Влада. Право» – Полтава, 4- 6 липня, 2008, с.114-123.  

15.  15 Всеукраїнська науково – практична конференція «Криза ідентичності в психотерапевтичних традиціях», 27-29 червня 2009р., м. Дніпропетровськ, доповідь та майстер-клас «Робота із сновидіннями в психотерапевтичній практиці».

16.  Фестиваль творчества и карьеры «Дорога в будущее», 9-11 мая 2009г.,  г. Харьков, мастер – клас «Клиент – центрированный подход в развитии карьеры и творчества молодежи»

17.  Второй Международный крымский конгресс по психотерапии «Проблемы развития современной психологической помощи: концепции и практика» 2-4 октября 2009г.,  МДЦ «Артек», мастер – класс «Метод терапевтической провокации в клиент-центрированном подходе».

18.  16 Науково – практична конференція «Специфічні і неспецифічні чинники психотерапії. Техніки і особистість психотерапевта» 26 – 27 червня 2010р. м. Черкаси, майстер –клас «Робота із переживаннями».

19.   ХІ Международный форум по Человекоцентрированному подходу 4-10 мая 2010г. г. Москва, Ершово, доклад, мастер – класс «Человекоцентрированное обучение в высшей школе».

  

Библиография работ:

  

  1. Гулий Ю. І., Лісеная А. М. Конфліктологія: навч. посібник.– Х.: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2007. –73 с.  
  2. Лісеная А. М. Психологія переживання. Ч. 1: навч. посібник – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2007. – 56 с.  
  3. Лісеная А. М. Психологія переживання. Ч.2: навч. посібник – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2008.– 61 с.  
  4. Кочарян А.С., Лісеная А.М.  Навчально-методичний комплекс «Методи психотерапії та психокорекції». – Х., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009 р.
  5. Кочарян А.С., Лісеная А.М.  Психотерапевтичний контекст переживання – Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, № 913, серія: «Психологія», випуск 44. с. 71 -75.
  6. Лісеная А. М., Васильєва І. Г. Людиноцентроване навчання в рамках гуманістичної психології  / Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно – технічної еліти: Збірник наукових праць, випуск 25. – Харків НТУ «ХПІ», 2010, с. 255-262.
  7. Лисеная А. М. «Человекоцентрированное обучение в высшей школе» / Материалы ХІ Международного форума по Человекоцентрированному подходу 4-10 мая 2010г. г. Москва – www. рca 2010. com

8.      Кочарян А.С., Лісеная А.М. Психологія переживання: навчальний посібник. – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 240 с.

  1. Лісеная А.М. Педагогічний контакт у контексті сучасної гуманістичної психології / Матеріали ІХ Міжнародної школи – семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» 1-3 лютого 2011 р. м. Харків, НТУ «ХПІ».

  

Тематика проводимых тренингов, мастер-классов и обучающих программ Института семейной психологии и консультирования:

  

  

Контактная информация:

 тел: 067-951-68-01

e-mail: liseniy@mail.ru

Анонс мероприятий

 

Каждый четверг  (г. Харьков) Группа личностного роста (с 18.00 до 22.00)  Подробнее 

 

Понедельник, вторник, среда с 18.00 до 21.00 (каждую нечетную неделю года). (г. Харьков) – Обучающая программа по подготовке семейных психологов Подробнее 

 

24-25 февраля 2018г.  (г. Харьков) –  Мотивационный тренинг для женщин "Успех на каблучках" (модуль 1)

 

3-4 марта 2018г.  (г. Харьков) – Обучающая программа по предпринимательству: "Бизнес-академия" (модуль 1) 

 

19-21 марта 2018г.  (г. Харьков)Обучающая программа по подготовке тренеров: юнгианский психоанализ (модуль 6) Подробнее

 

24-25 марта 2018г.  (г. Харьков)Тренинг личностного роста: "Клуб успешных людей" (модуль 1) Подробнее

 

30-31 марта 2018г.  (г. Харьков) – Обучающая программа: "Квантовая психология"